Konvertory reportů

Poznámka: Většina informací byla získána z helpů příslušných konvertorů, z diskuzních fór o VFP a z E-mailových dotazů na autory konvertorů.

Varování:


1 Základní popis

1.1 Seznam konvertorů

NázevAutoři/Vývojáři/VýrobceVerzeZdarmaverze VFPNutno instalovatTechnická podpora 
Mind's Eye Report EngineRich Simpson3.0 6.0AnoReportEngine@mindseyeinc.comDownload
FRX2AnyNeova - FRX2Any10.04.01 6.0 support@frx2any.com Download
FRX2WordJohn Koziol a Fabio Vieira3.12Ano6.0 (5.0) fabio.storm@uol.com.brDownload
XFRXEqeus11.0 6.0 (5.0) eqeus@eqeus.comDownload
eReportsdbx-Technologies2.3.10 6.0 SP3Anowww.dbxtech.com/forums/Download

Legenda:

ZdarmaKonvertor je zdarma
verze VFPMinimální verze VFP nutná pro korektní chod
Nutno instalovatKonvertor je nutné instalovat

Mind's Eye Report Engine
Jedná se Active X komponentu pro tvorbu elektronického dokumentu pomocí které lze vkládat texty, čáry, rámečky, obrázky, čárové kódy a grafy. Výsledek se dá přímo prohlídnout, vytisknout, uložit ve formátu PDF, DOC či jako obrázek (BMP/JPEG/PGN/EMF) s následným odesláním elektronickou poštou.

Komponenta obsahuje vlastnosti rozdělené do těchto částí:

Pro VFP jsou v instalaci přiloženy VCX knihovny ve kterých se nachází třída pro převod reportu, třída formulář pro náhled a třída toolbaru (ve starší verzích byla přiložena jen jedna VCX knihovna).

Tuto komponentu lze použít v programech naprogramovaných v Delphi, MS VC++, MS VB, MS VFP, MS Acess atd.

FRX2Any
Tento konvertor je vytvořen ve VFP 6.0 jako APP modul. Nelze jej tedy přímo zahrnout do konečného projektu. Report se přímo převádí do výsledného souboru nebo prohlíží - patrně jde o jednostupňový převod. Převod do různých formátů je zajištěn pokaždé jinou třídou.

Jako jediný vyžaduje aby název výstupního souboru byl bez typu souboru (přípony).

FRX2Word
Tento konvertor je vytvořen ve VFP 6.0 jako třída ve VCX knihovně a lze jej zahrnout do výsledného projektu. Převod je jednostupňový. Umožňuje výstup uložit zároveň ve všech formátech najednou.
XFRX
Je zcela naprogramován ve VFP a lze jej zahrnout do projektu. Demo ve distrubuováno jako APP modul, placená verze buď jako FXP a DLL moduly + zdrojové kódy (záleží na zakoupené verzi). Má jak jednostupňový převod tak i dvoustupňový. Vlastní převod je realizován pomocí speciálních rozhraní a tak není problém dodat další je-li to třeba. Náhled je realizován pomocí dodatečné VCX knihovny.

Konverze se provádí přes jednu a tutéž třídu. Po počáteční inicializaci (součástí toho je i určení výstupu) se jenom spustí zpracování reportu nebo transformace.

Pro svoji práci potřebuje 2 DLL knihovny a jednu FLL knihovnu. Jednu z nich,hndlib.dll, nelze až na výjimky přenášet mezi různými verzemi XFRX neboť vlastní jádro XFRX je strikně vázáno na konkrétní verzi hndlib.dll.

Produkt Stonefield Query firmy Stonefield Software Inc. používá tento konvertor.

eReports
Tento konvertor je naprogramován ve VFP 7.0 jako COM objekt a je tudíž nutné mít nainstalován RT VFP 7.0. Práci s obrázky, SMTP a PDF je řešena dalšími COM objekty v DLL knihovnách. Pro použití v programech pod VFP 6.0 je přítomna knihovna vfpcom.dll. Pro chod je také nutná FLL knihovna Foxtolls.fll.

Konverze se provádí přes kontrétní třídy z knihovny eReports.dll, taktéž pro odeslání vygenerovaného souboru je specilání třída. Před vlastní prací (konverze, odeslání E-mailu) se musí třída odemknout pomocí speciální metody Unlock(lcKey) kde lcKey je registrační klíč.

Tento konvertor je využíván produktem Visual Report.


1.2 Výstupy

NázevPDFHTML/MHTDOCRTFXLSXMLTXTObrázekVlastní formátNáhledTisk
Mind's Eye Report EngineAno Ano W97     Ano BMP JPEG PNG EMF TIFF AnoAno
FRX2AnyAnoAno W97 MHTAno W97Ano W97Ano E97Ano VFP7 Ano PRV BMP Ano 
FRX2Word Ano W97Ano W97Ano W97       
XFRXAnoAno MHTAno W2000AnoAno E2000AnoAnoAno BMP JPEG PNG GIF TIFFAno XFFAnoAno
eReportsAnoAno         

Legenda:

MHTPodpora pro tvorbu Web Archive
W97Minimální instalace MS Word 97
E97Minimální instalace MS Excel 97
W2000Minimální instalace MS Word 2000
E2000Minimální instalace MS Excel 2000
XFFSoubor typu XFF
PRVPouze při náhledu
VFPPouze pro VFP 7.0 a vyšší
 
BMPBMP formát
EMFEMF formát (metafile)
GIFGIF formát
JPEGJPEG formát
PNGPNG formát
TIFFTIFF formát

1.2.1 PDF

 Mind's Eye Report EngineFRX2AnyXFRXeReports
AutorAno AnoAno
VýrobceAno Ano 
Producent  Ano 
Heslo vlastníkaAno AnoAno
Heslo uživatele  AnoAno
TitulekAno AnoAno
PředmětAno AnoAno
Klíčová slovaAno AnoAno
Vložení fontůAnoAnoAnoAno
Tisknout dokument  AnoAno
Modifikovat dokument  AnoAno
Kopírovat text a grafiku z dokumentu  AnoAno
Modifikovat poznámky  AnoAno
Kvalita JPEG obrázkůAno  Ano
Kvalita BMP obrázkůAno   
KryptováníAno AnoAno
 
Národní znaky AnoAno 
Připojení k existujícímu souboru AnoAnoAno

* Jde jen o základní výběr vlastností.

Mind's Eye Report Engine
Uložení do PDF řeší vlastními prostředky a není potřeba mít naistalován jakýkoliv PDF tiskový ovladač. Výsledný PDF dokument lze ovlivnit mnoha vlastnostmi určující autora, heslo, vlastníka, klíčová slova, okraje či kvalitu vkládaných obrázků.
FRX2Any
Krom vložení fontů a určení kódové stránky (1250, 1251, 1252, 1255) nemá jiné speciální nastavení ovlivňující výsledný PDF dokument. Tvorba PDF dokumentu je zajištěna externí DLL knihovnou iSEDQuickPDF.dll firmy SEDTech (Pty) Ltd..
XFRX
Uložení do PDF řeší vlastními prostředky a není potřeba mít naistalován jakýkoliv PDF tiskový ovladač. Výsledný PDF dokument lze ovlivnit mnoha vlastnostmi určující autora, hesla, vlastníka, klíčová slova, příznaky editace či pomocí řídících kódů (osnova, atd.).
eReports
Uložení do PDF řeší vlastními prostředky (DLL knihovna ePDFDirector.dll firmy SEDTech (Pty) Ltd.) a není potřeba mít naistalován jakýkoliv PDF tiskový ovladač. Výsledný PDF dokument lze ovlivnit mnoha vlastnostmi určující autora, hesla, klíčová slova, příznaky editace, kvalita vkládaných obrázků či pomocí řídících kódů (osnova).

1.2.2 HTML

 FRX2AnyFRX2WordXFRXeReports
Autor  AnoAno
Titulek  AnoAno
Předmět  Ano 
Klíčová slova  AnoAno
Kopírování obrázkůAno AutomatickyAno
 
Národní znakyAnoAnoAnoAno

* Jde jen o základní výběr vlastností.
FRX2Any
Krom určení, zda se mají obrázky kopírovat do stejné složky kde je uložen výsledný HTML dokument nemá jiné speciální nastavení ovliňující výsledný dokument. Konvertor sice respektuje národní znaky (bere je dle kódové stránky VFP), avšak v definici hlavičky HTML není kódová stránka uvedena.
FRX2Word
Jako jediný má možnost vytvořit HTML dokument kompatibilní s prohlížečem Netscape 4.7. Umí také nastavit levý a horní okraj stránky (totéž platí i pro výstup do DOC a RTF) Jelikož je výstup tvořen pomocí MS Wordu, jsou automaticky respektovány národní znaky.
XFRX
Výsledný HTML dokument využívá schematu Microsoft Office a tudíž by neměl být problém je opětovně otevřít například v MS Word. I když lze přednastavit kódovou stránku před generováním, konvertor překódování neprovádí, pouze je v hlavičce uvedena daná kódová stránka.
eReports
Tento konvertor umožňuje definovat navigaci mezi stránkami (NavOptions a NavPrompts), zda má vůbec nějaká být a jak má vypadat. Počet vygenerovaných souborů ovlivňují NewDocFileExpr a NewDocOnPage (je nutné si přečíst help). V případě více HTML souborů je vytvořen další externí soubor, který obsahuje JavaScript pro navigaci mezi stránkami. Obsahuje-li report obrázky, pak se kopírují do složky určené vlastností ImagePath.

1.2.3 DOC

 Mind's Eye Report EngineFRX2AnyFRX2WordXFRX
Heslo pro čtení  AnoAno
Heslo pro zápis  AnoAno
 
Národní znaky AnoAnoAno

Mind's Eye Report Engine
Každá stránka je sice vložena jako obrázek, ale po editaci je možné editovat jednotlivé části protože se jedná o obrázek formátu EMF.
FRX2Any
Standardně vytvořený dokument pomocí OLE. Kódová stránka je převzata z OS.
FRX2Word
Standardně vytvořený dokument pomocí OLE. Kódová stránka je převzata z OS.
XFRX
Standardně vytvořený dokument pomocí OLE. Podpora kódové stránky je stejná jako u výstupu do HTML.

1.2.4 RTF

FRX2Any
Standardně vytvořený dokument pomocí OLE. Kódová stránka je převzata z OS.
FRX2Word
Standardně vytvořený dokument pomocí OLE. Kódová stránka je převzata z OS.
XFRX
Direktivně vytvořený dokument. Podpora kódové stránky je stejná jako u výstupu do HTML.

1.2.5 XLS

FRX2Any
Standardně vytvořený dokument pomocí OLE. Kódová stránka je převzata z OS.
Standartně jsou všechny hodnoty vkládány do textových polí. Vlastnost lPlainExcel řídí, zda pole numerické hodnoty budou uloženy do buňek a vlastnost lPlainExcelFull zda všechny všechna pole a popisky budou vloženy do buněk.
XFRX
Standardně vytvořený dokument pomocí OLE. Podpora kódové stránky je stejná jako u výstupu do HTML.

1.2.6 XML

FRX2Any
Vytvořený XML soubor je vytvořen funkcí CURSORTOXML() a tudíž obsahuje pouze data.
XFRX
XML soubor je vytvořen direktivně a krom vlastních dat obsahuje informace pro formátování (barvy, fonty atd.). Také se automaticky vytváří XSD soubor se definicí schematu. Vytvořený XML soubor lze použít i pro zpětné otevření a transformaci do ostatních formátů.

1.2.7 TXT

XFRX
Čistý text, zcela prost jakékoliv grafiky s výjimkou horizontálních čar, které jsou nahrazeny řadou znaků "-". Symboly (nejčastějí různé typy zaškrtávátek) jsou převedeny na znak a jejich interpretace závisí na nastaveném fontu textového editoru/prohlížeče.

1.2.8 Obrázek

NázevBMPJPEGPNGTIFFEMFGIF
Mind's Eye Report EngineAnoGS BPPAnoJPQ GSAnoGS BPPAnoGS BPPAno 
FRX2AnyAno     
XFRXAnoBPPAnoJPQAnoBPPAnoBPP Ano

Legenda:

BPPBarevná hloubka
JPQJPEG Quality (index pro kompresní algoritmus)
GSPřevod do odstínů šedi

Mind's Eye Report Engine
MERE podporuje uložení do pěti fomátů: BMP, JPEG, PNG, TIFF a EMF a jako jedný umí konvertovat paletu na 256 odstínů šedi. Každá stránka se musí uložit samostatně s výjimkou formátu TIFF kdy lze uložit všechny stránky do jednoho souboru. Barevná hloubka ukládaných obrázků se dá nastavit na 4,8,15,16 a 24 bitů na pixel.
FRX2Any
FRX2Any podporuje uložení pouze do jednoho formátu - BMP a to pouze z náhledu.
XFRX
XFRX podporuje uložení do pěti fomátů: BMP, JPEG, PNG, TIFF a GIF. Každá stránka se musí uložit samostatně s výjimkou formátu TIFF kdy lze uložit všechny stránky do jednoho souboru. Barevná hloubka ukládaných obrázků se dá nastavit pouze na 2, 16 a 24 bitů na pixel.

1.2.9 Vlastní formát

XFRX
Vytvořený soubor má příponu XFF a jedná se o DBF tabulku s Memo polem. Soubor obsahuje kompletní informace o objektech tak jako XML soubor. Vytvořený XFF soubor lze použít i pro zpětné otevření a transformaci do ostatních formátů.

1.2.10 Náhled

NázevToolbarOvlivnění toolbaruHledáníZvětšováníOsnova
Mind's Eye Report EngineAno Ano0-10000% 
FRX2AnyAnoAnoAno0-100% 
XFRXAnoAnoAno0-300%Ano

Mind's Eye Report Engine
Náhled je zajištěn pomocí standardního rozhraní API pro Windows. MERE skrze povícero vlastností ovlivňuje náhled na elektronický dokument - zobrazení tlačítek, toolbaru, mřížky, barvy pozadí atd. Titulek okna se ovlňuje skrz vlastnost cPreviewReportFormCaption třídy mindseyereportengine. Samotný toolbar však ovlivnit nelze.
FRX2Any
FRX2Any umí ovlivnit barvu pozadí, titulek okna, první zobrazená stránka a velikost okna (normal/max/min). Dále ovlivňuje zobrazení toolbaru a tlačítek na něm (tlačítko je/není vidět).
XFRX
XFRX zajištuje náhled prostředky VFP v konteineru. V náhledu je možnost se přepnout do režimu návrhu a provádět úpravy ale změny zatím nelze uložit. Je možné řídit zobrazení toolbarů, osnovy, první stránku, aktivovat Desing Mode, zakázat Desing Mode atd. Toolbar se ovliňuje tak, že se vytvoří nová třída toolbaru nebo odvodí z toolbaru v knihovně xfrxlib.vcx a do vlastnosti ClassMainToolbar se nastaví název nové třídy hlavního toolbaru.

1.2.11 Tisk

Mind's Eye Report Engine
Umí přímé odeslání (metoda PrintReport()) na vybranou tiskárnu včetně definování od stránky do stránky. Samozřejmé je i ovlivnění tisku - počet kopií, řazení, název tiskové úlohy, název tiskárny, port atd.
XFRX
Tisk se dá provést přímo nebo z náhledu reportu (metoda printDocument()) na vybranou tiskárnu včetně definování od stránky do stránky a názvu jobu.

1.3 Rozšíření

NázevŘídící kódyVodoznakSlučování reportůPodřazené reportyE-mailLokalizaceWebVzhledReportListenerGrafKresleníFormulářPakování
Mind's Eye Report EngineAnoAnoAno Ano SMTP MAPIAnoAnoAnoAnoAnoAno  
FRX2Any   AnoAno MAPI   AnoAno Ano 
FRX2Word             
XFRXAno Ano  AnoAno Ano Ano AnoZIP
eReportsAnoAno  Ano SMTP Ano      

Legenda:

Řídící kódyPodpora řídících kódů ovlivňující výsledný výstup
VodoznakPodpora Vodoznaku (jakýkoliv způsob)
Slučování reportůPodpora slučování více reportů
Podřazené reportyPodpora volání podřazených reportů
E-mailPodpora odeslání výsledku elektronickou poštou
LokalizaceLokalizace do jiných jazyků
WEBPodpora pro spuštění we webovských aplikací
VzhledPodpora pro změnu vzhledu objektů
ReportListenerPodpora tříd ReportListener pro VFP 9.0
GrafPodpora pro vložení grafu
KresleníPodpora pro kreslení
FormulářPodpora pro spuštění formuláře
PakováníPodpora pro automatické zpakování
 
MAPIOdeslání E-mailu pomocí MAPI
SMTPOdeslání E-mailu pomocí SMTP protokolu
ZIPPro pakování se používá ZIP


1.3.1 Řídící kódy

Řídící kódy jsou uloženy v poznámce objektu a umožňují dodatečně řídít generování výstupu. Mezi nejpodporovanější patří odkazy a osnova. Tyto řídící kódy lze pro různé konventory mixovat neboť každý konvertor zpracovává jen vlastní řídící kódy a ostatních si nevšímá.
NázevOdkazyVložení fontuOtočeníTooltipZáložkaOsnovaZdroj papíru
Mind's Eye Report EngineAno     Ano
FRX2AnyAno      
XFRXAnoAnoAnoAnoAnoAno (včetně stylu) 
eReportsAno PDF HTML    Ano PDF 
FRX2WordAno      
* Jde jen o základní výběr.

Legenda:

PDFPouze PDF
HTMLPouze HTML
Mind's Eye Report Engine
Odkaz (hyperlink) a zdroj papíru jsou definovány stejným způspobem jako ostatní DPE.
FRX2Any
Odkaz (hyperlink) může být definován jako WWW stránka nebo jako pole či proměnná, v tomto případě dochází k vyhodnocení výrazu.
XFRX
Jako jediný má řídící kód pro indikaci vložení fontu daného textu do výsledného dokumentu (PDF). Dále umí definovat otočení textu (PDF) a tooltip daného textu (HTML/MTA). Odkaz (hyperlink) může být definován jako WWW stránka nebo jako pole či proměnná, v tomto případě dochází k vyhodnocení výrazu. Záložka je definována jako výraz. Je tu však rezervovaný klíč #BOTTOM pro skok na začátek stránky. Osnova je také definována jako výraz. Krom toho lze definovat zda má mít text v osnově styl normální, tučný či skloněný.
XFRX má také řídící kódy pro formátování buněk pro výstup do Excelu.
eReports
Odkaz je definován jako funkce (aspoň to tak vypadá) kde první parametr je vlastní odkaz a druhý určuje prefix odkazu. Prefix může být číslo (-1 je automatická detekce, 1-HTTP://,2-MAILTO://,3-FILE://,4-HTTPS://) nebo řetězec (určení protokolu, třeba ftp://).
Osnova se opět definuje coby funkce (to je ale náhodička :-) ) a má šest parametrů. Osnova může také být hierarchická.
FRX2Word
Odkaz je definován jako hyperlink (bez uvedeni protokolu?), nápověda je oddělena znakem ";" a je nepovinná.

1.3.2 Vodoznak

Mind's Eye Report Engine
Vodoznak se definuje pomocí fontu (název, velikost, styl), barvy písma a pozadí, rotací (ve stupních) a vlastním textem. Vodoznak se přiřazuje každé stránce, ale příslušné vlastnosti jsou přímo na komponentě.
eReports
U výstupu do HTML se vodoznak vkládá přes vlastnost WaterMarkHTML. Jedná se o HTML kód, který je v konečném výsledku vkládán do elementu DIV a vertikálně a horizontálně centrován na stránce.
U výstupu do PDF se vodoznak definuje jako obrázek (PictureFile) s transparentností (PictureTransparency) a přizpůsobení velikosti vůči stránce (PictureStretch).

1.3.3 Slučování reportů

Jde o slučování více reportů do jednoho výstupního dokumentu.
Mind's Eye Report Engine
Na to má metodu AppendReportToObject().
XFRX
Na to má metodu ProcessReport() (tatáž se používá pro zpracování prvního reportu).

1.3.4 Podřazené reporty

Podřazené reporty podporuje pouze konvertor FRX2Any a to pouze v náhledu. Volání podřazeného reportu je indikováno změnou ukazatele myši. Definuje se nejenom umístění a název reportu, ale i vstupní parametry - název a hodnota (může to být statická hodnota, proměnná nebo pole tabulky).

1.3.5 E-mail

NázevSubjektTělo zprávyPříjemceKopieSkrytá kopieAutorizaceMetoda přihlášeníPřílohyKódová stránkaSamostatně
Mind's Eye Report EngineAnoAnoAnoAnoAnoAno Ano (1)AutoAno
FRX2AnyAno AnoAno   Ano (1)Auto 
eReportsAnoAnoAnoAnoAnoAno Ano (n)AnoAno

Mind's Eye Report Engine
Jako jediný umí odeslat E-mail jak pomocí SMTP protokolu tak i pomocí MAPI. Způsob odeslání E-mailu řídí vlastnost MessagingType, kde hodnota 0 určuje SMTP server a 1 určuje MAPI. Vlastnost EmailSMTPAuthorizationType řídí přihlašování (autorizaci) k SMTP serveru. Krom příjemce lze také definovat příjmece kopie a skrytého příjemce kopie. Od verze 3.0 lze přiložit i více souborů pomocí metody EMAILAddAttachment().

Je-li E-mail odeslán pomocí MAPI, pak se vždy zobrazí dialog pro výběr profilu bez na ohledu na nastavení MS Outlook.

V případě nutnosti lze komponentu použít i jen k odeslání elektronické pošty.

FRX2Any
Pro odeslání elektronické pošty používá MAPI. Vlastní odeslání E-mailu se řídí pomocí vlastnosti nOutPutType která určuje co se má dít po konverzi reportu. Zda se má výsledný soubor vložit jako příloha do E-mailu určuje vlastnost lAsAttachment. Krom příjemce se dá nastavit i příjemce kopie. Nelze definovat tělo zprávy.

Dialog pro výběr profilu se zobrazí v závislosti na nastavení MS Outlook. Je-li hodnota vlastnosti lDisplayBeforeEMail=.T. pak je dialog s novou zprávou zobrazen vždy, je-li to .F. pak je zobrazen jen tehdy chybí-li nějaké důležité hodnoty (subjekt, příjemce).

eReports
Pro odeslání elektronické pošty se používá SMTP protokol. Od verze 2.3.8 je podporováno autorizované přihlášení k SMTP serveru. Krom příjemců, metoda AddRecipient(), lze definovat SMTP adresu pro odpověď včetně jmen pro zobrazení. Přílohy se vkládají pomocí metody AddAttachment(). Podporované kódování textu je: US-ASCII, ISO-8859-* a ISO-2022-JP.

V případě nutnosti lze komponentu použít i jen k odeslání elektronické pošty.


1.3.6 Lokalizace

NázevGUIHelp
Mind's Eye Report EngineAno 
FRX2AnyAno 
FRX2Word Ano
XFRXAnoAno
Mind's Eye Report Engine
Krom angličtiny je přímo podporována Španělština, Francouština, Němčina, Portugalština, Holandština a Italština. Pokud je nutné zavést jiný jazyk, pak na to lze použít metodu SetReportEngine(). Momentálně je však lokalizace podporována pouze u Tooltipů objektů v toolbarech. Help je pouze v angličtině.
FRX2Any
Help je pouze v Angličtině, GUI se dá lokalizovat pomocí externí tabulky a přiřazením do vlastnosti cLocalization.
FRX2Word
Help je jak v Angličtině, tak i v Brazilské portugalštině.
XFRX
Domovské stránky jsou v Angličtině, Francouštině a Belgické francouštině.
Také GUI je lokalizováno a to plně - hlášení, tooltipy, dialogy. Vlastní jádro, které slouží pro konverzi, lokalizováno není. Lokalizace je zajištěna pomocí tabulky řetězců a VCX knihovny, kde název tabulky je xfrxlib_xxx.dbf a xfrxlib_xxx.vcx je název VCX knihovny. Ve VCX knihovně se nacházejí třídy které je nutné lokalizovat (dialog pro hledání a dialog pro změnu stránky). XXX označuje jazyk (CSY - český jazyk, RU - ruský jazyk, GER - německý jazyk, atd.). Pokud se nepodaří zavést lokalizační moduly pak se automaticky zavede anglický jazyk. Momentálně je lokalizace v Angličtině, Francouštině a Češtině.

1.3.7 Web

Mind's Eye Report Engine
MERE sice lze použít přímo na WWW stránkách, ale jen pro tvorbu dokumentu. Kvůli konverzi reportu bude nutné vytvořit proxy COM objekt, který bude zapouzdřovat obě VCX knihovny.
XFRX
XFRX nelze přímo použít pro generování sestav na WWW stránkách, ale pomocí proxy COM objektu lze sestavy generovat. Podobné řešení je generování náhledu (včetně vyhledávání) na report přímo jako HTML stránka. Zdrojové kódy COM objektu a ASP stránek pro .NET si lze zažádat na adrese eqeus@eqeus.com.
eReports
eReports lze přímo použít na WWW stránkách, neboť výkonné třídy jsou navrženy jako COM objekty.

1.3.8 Vzhled

Mind's Eye Report Engine
MERE od verze 2.0 DPE zavedlo takzvané DPE - Dynamic Property Expression. DPE jsou uloženy v komentáři objektů reportu a jsou podporovány všechny "ovladače" reportu. Momentálně jsou podporovány tyto DPE:
DFNDynamic Font NameFont name
DFSDynamic Font StyleB,I,U,-
DFADynamic Fill Alpha Level1-255
DFCDynamic Fill ColorRGB
DFPDynamic Fill Pattern0 - 8
DBCDynamic Back ColorRGB
DBSDynamic Back Style0 - 8
DPCDynamic Pen ColorRGB
DPPDynamic Pen Pattern0 - 8
DPSDynamic Pen Size0 - 20
DPADynamic Pen Alpha Level1 - 255
DPLDynamic Position Leftinches
DPTDynamic Position Topinches
DSHDynamic Size Heightinches
DSWDynamic Size Widthinches

Zápis jedné DPE vypadá takto:
*:DFC:IIF(Amt<0,RGB(255,0,0),RGB(255,255,255))
Každá DPE je na vlastním řádku. Za komentářem (*) je mezi dvěma dvojtečkama kód DPE. Vlastní výraz se nachází za druhou dvoutečkou. Určení DPE je striktní - * :DFC, *: DFC:, * : DFC :, atd. nejsou validní kódy. Jednotlivé DPE lze kombinovat.

1.4 Základní vlastnosti reportu

NázevRangeRange (seznam)ScopeForWhileHeadingPlainSummaryDataEnvironment
Mind's Eye Report EngineAno Ano ALL NEXT RECORD RESTAnoAno   Ano
FRX2Any  Ano ALL NEXT RECORD RESTAnoAnoAnoAnoAnoAno
FRX2Word  Ano ALL NEXT RECORD REST Ano AnoAnoAno
XFRXAnoAnoAno ALL NEXT RECORD RESTAnoAno AnoAnoAno
eReports   Ano    Ano

Legenda:

RangeTisk od-do stránky
Range (seznam)Tisk seznamu stránek (jako u MS Word - 1,2,4-8)
ScopeRozsah vět
ForKlauzule FOR
WhileKlauzule WHILE
HeadingKlauzule HEADING
PlainKlauzule PLAIN
SummaryKlauzule SUMMARY
DataEnvironmentPodpora otevíraní tabulek v DataEnvironmentu
 
NEXT, RECORD, ALL, RESTPodpora rozsahu (Scope)


2 Testy konvertorů