ver. 1.2.0
Copyright (c) Martin Jindra  ICQ status
Release: 2004-07-xx

This program is based on a tool originally developed by Martin Haluza (mhaluza@eqeus.com).

Version Jméno E-mail GUI Dokumentace
1.0e Martin Haluza mhaluza@eqeus.com (2002-04-04) (2002-05-09)
1.0z Martin Haluza mhaluza@eqeus.com (2002-12-20) (2002-12-20)
1.0h Martin Haluza mhaluza@eqeus.com (--) (--)
1.0h SE Martin Haluza mhaluza@eqeus.com (--) (--)
1.0h TH Martin Haluza mhaluza@eqeus.com (--) (--)
1.01 Martin Haluza mhaluza@eqeus.com (2003--) (2003--)

Obsah:

Thank you for downloading PDM.


Acknowledgments

Chtěl bych poděkovat všem, co testovali různé alfa, beta, gama, delta, epsilon verze a dali k dobru spoustu nápadů: Elmer Adkins, Martin Růžička, Milan Kosina, Nadya Nosonovsky, Pablo Rivera, Henry C. Dagher, Vlad Grynchyshyn, Václav Krs, Agnes Scheffler, Karas Zdeněk, Goldman Claude, Pavel Kouřil, Olga Vitengerová, Milan Kosina, Vašo Elias, Michal Tvrdý, Grigore Dolghin ...
Všem co provedli překlad do dalších jazyků: Martin Haluza, Jan Korecko, Lionel Sevestre, Marco Wotschadlo.

Liability

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.


Purpose of PDM

PDM serves to create a complete HTML documentation of your VFP project.
It creates a detailed description of:

Project
 • Basic properties
 • Properties executable file
 • Other properties
 • OLE public clasess
Data
 • Free tables (fields and indexes)
 • Queries (define SELECT SQL)
 • DBC containers
  • Tables (fields, indexes and table properties)
  • Views (fields, indexes,define SELECT SQL and other properties)
  • Connections
  • Stored procedures
  • Events file
VCX Libraries
 • Object hierarchy
Forms
 • Object hierarchy
 • Data Environment
Programs
 • Procedures/Functions
 • Classes
 • Object hierarchy
Reports
 • Report properties
 • Printer properties
 • Variables
 • Bands
 • Quick view
 • Detail of all object
 • Data Environment
Labels
 • Label properties
 • Printer properties
 • Variables
 • Bands
 • Quick view
 • Detail of all object
 • Data Environment
Menus
 • General Options
 • Quick View
 • Detailů všech objektů
 • Analýza vloženého zdrojového kódu stejná jako u programů
Spřátelené projekty
 • Seznam pro rychlý přechod

General features:

How to use this software?

Run PDM, enter the location of your project (locate the .PJX file), and the output directory and press the Go button. PDM creates a set of HTML pages in the output directory. The main page can be Project.htm or a different one (it depends on which part is to be generated). Other main pages are: Data.htm, Class.htm, Form.htm, Code.htm, Menus.htm, Reports.htm, Labels.htm a Other.htm.

If you come across any bug or have any questions or suggestions, please, contact us at martin.jindra@egservis.cz. If you wish to be informed about new versions of PDM, send us a message.

If you create any modifications or new versions, please, let me know.


Main Window and Dialogs

Main window
Friendly projects ( cooperative projects)
Other settings
File list to process
One or more files
Setup & Cleanup
Plug-ins
Comments
Project overview
Custom links

Running PDM

Parametrs: GUI will be run if:

Running withouth GUI

1) DO PDM WITH "myproj.pjx","c:\temp\myproj", "myproj.pdm"
In this example, the HTML generation settings will be taken from the myproj.pdm file. A myproj.pjx documentation will be generated to c:\temp\myproj directory.
2) DO PDM WITH "","", "myproj.pdm"
In this example, the HTML generation settings will be taken from the myproj.pdm file, including the source project and the output directory.
3) DO PDM WITH "myproj.pjx","c:\temp\myproj"
In this example, a documentation of myproj.pjx will be generated to c:\temp\myproj directory, with the default settings.
4) DO PDM WITH "","","x:\test\xxa000.pdm,x:\test\xxa001.pdm"
In this example, a documentation for x:\test\xxa000.pdm and x:\test\xxa001.pdm will be generated. The first and the second parameters are ignored.
5) DO PDM WITH "program1.prg,forms1.scx","c:\temp\myfiles", "myfiles.pdm"
V tomto případě se převezmou nastavení pro generování HTML dokumentace ze souboru myfiles.pdm, ale generuje se dokumentace pro soubory program1.prg,forms1.scx do adresáře c:\temp\myfiles.
6) DO PDM WITH "program1.prg,forms1.scx","c:\temp\myfiles", "myfiles.pdm", "",1
V tomto případě se převezmou nastavení pro generování HTML dokumentace ze souboru myfiles.pdm, ale generuje se dokumentace pro program1.prg,forms1.scx do adresáře c:\temp\myfiles přičemž se pro každý soubor vytváří vlastní adresář.

Parametry pro EXE modul

--files
Seznam projektů nebo souborů.
--files"c:\temp\file2.prg,c:\temp x\file3.prg"
--filesc:\temp\file2.prg
--folder
Název výstupní složky.
--folderc:\outfolder\
--folder"c:\out folder\"
--pdms
Umístění a název PDM souborů.
--folderc:\temp\test1.pdm,c:\temp\test2.pdm
--folder"c:\temp\test1.pdm,c:\temp x\test2.pdm"
--lang
Složka s lokalizačními soubory.
--langlang\fr\
--lang"c:\temp\pdm de\"
--severally
Příznak, zda se má generovat HTML dokumentace jednotlivě pro seznam souborů.
--severally1

Running with GUI - language selection

The path is either relative to the path of the PDM.APP, or absolute.
1) Running the English GUI: DO PDM WITH "","","","lang\en"
2) Running the Czech GUI: DO PDM WITH "","","","lang\cs"
3) Running the Slovak GUI: DO PDM WITH "","","","lang\sk"
4) Running the Russian GUI: DO PDM WITH "","","","lang\ru"
5) Running the Spanish GUI: DO PDM WITH "","","","lang\es"
6) Running the French GUI: DO PDM WITH "","","","lang\fr"
7) Running the German GUI: DO PDM WITH "","","","lang\de"

Problémy

Při startu PDM se mohou objevit problémy. Hlášení jsou vždy v Anglickém jazyce.
Can't find directory of resource.
Adresář zdrojů pro generování HTML souborů neexistuje. Je to adresář RES.
Can't find FLL library %File%.
Potřebná FLL knihovna neexistuje. %File% je název FLL knihovny.
Can't find VCX library %File%.
Potřebná VCX knihovna neexistuje. %File% je název VCX knihovny.
Can't load FLL library %File%.
Nepodařilo se zavést potřebnou FLL knihovnu. %File% je název FLL knihovny. FLL knihovna může být poškozená, nebo chybějí či jsou poškozené knihovny RT MS VC++.
Can't load VCX library %File%.
Nepodařilo se zavést potřebnou VCX knihovnu. %File% je název VCX knihovny. VCX knihovna může být poškozena.
Directory %Dir% localized resource not exist.
Uvedený adresář, kde mají být umístěny lokalizované soubory neexistuje. %Dir% je název adresáře
Localized table %File% not exist.
Potřebná tabulka s lokalizovanými řetězci neexistuje. %File% je název tabulky.
Localized library %File% not exist.
Potřebná VCX knihovna s lokalizovanými formuláři neexistuje. %File% je název VCX knihovny.
Cannot open localized table %File%.
Nepodařilo se otevřít potřebnou tabulku s lokalizovanými řetězci. %File% je název tabulky.
Cannot open localized library %File%.
Nepodařilo se zavést potřebnou VCX knihovnu s lokalizovanými formuláři. %File% je název VCX knihovny.